CNBA Kontakt


  • Główny organizator rozgrywek od 2011 roku.
    Absolwent Wydziału Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim oraz prestiżowej Szkoły Liderów w Warszawie. Sędzia I klasy, na co dzień prowadzšcy mecze w ramach rozgrywek Polskiego Zwišzku Koszykówki. Uczestnik wielu klinik i campów międzynarodowych dla arbitrów. Członek Wydziału Sędziowskiego ŁZKosz w latach 2012 - 2016, w którym zajmował się szkoleniem arbitrów w województwie łódzkim oraz organizacjš wielu wydarzeń koszykarskich. Certyfikowany specjalista organizacji imprez sportowych. Członek Łódzkiej Rady Działalnoœci Pożytku Publicznego III kadencji, aktywnie działa w trzecim sektorze. Był przez dwa lata liderem kolegium i tutorem w Akademii Przyszłoœci (jeden z największych projektów wolontarystycznych w Polsce). Obecnie działa w niej w roli koordynatora regionalnego, będšc odpowiedzialnym za kilkudziesięcioosobowy zespół. W 2017 roku był członkiem biura akredytacji największej imprezy sportowej w historii Polski - The World Games. W 2018 roku był wolontariuszem podczas Akademickich Mistrzostw Œwiata rozgrywanych w Łodzi. W wolnych chwilach uwielbia czytać i podróżować. Stara się też być aktywny w sferze kultury i sztuki.

  • Absolwent Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pracownik biura urbanistycznego, sędzia Łódzkiego Zwišzku Koszykówki, do niedawna administrator strony internetowej Zwišzku. Bloger-amator prowadzšcy polskš stronę San Antonio Spurs (spurs.pl) oraz jej profile w mediach społecznościowych, próbujšcy swych sił w podcastach o koszykówce. Wieloletni uczestnik ligi CNBA, od półrocza zajmuje się również współorganizowaniem rozgrywek koszykówki 3x3, pasjonat rapu i jazzu, ksišżek i jazdy na rowerze.

Organizator

Stowarzyszenie CENTRALNY NURT BASKETU AMATORSKIEGO wpisane jest do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Prezydenta Miasta Łodzi w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Łodzi pod numerem 57.

Adres korespondencyjny

A:Ul. Północna 36
91-425 Łódź
W: www.cnba.pl
E: cnba@cnba.plPartnerzy

R E K L A M A