CNBA O CNBA

O CNBA

Organizacja pozarządowa CNBA (Centralny Nurt Basketu Amatorskiego) jest wpisana do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Prezydenta Miasta Łodzi w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Łodzi pod numerem 57.

Głównym zadaniem naszego stowarzyszenia jest organizacja Amatorskiej Ligi Koszykówki w Łodzi, największej w województwie łódzkim i jednej z największych w kraju.
Rozgrywki odbywają się od 1996 roku, a ich pomysłodawcą i pierwszym organizatorem był Prezes Łódzkiego Związku Koszykówki – Bartłomiej Wojdak.

Komitet organizacyjny składa się z następujących osób:
Michał Pietrakiewicz, komisarz ligi
Piotr Ciesielski, koordynator rozgrywek
Bożena Mazurkiewicz oraz Maciej Barański, opieka medyczna
Rafał Wolski, fotograf
Piotr Biernikowicz, administrator strony internetowej.

W ciągu sezonu, w okresie październik – maj odbywają się dwie edycje, wiosenna i jesienna. W każdej z nich występuje ponad 50 drużyn i około 600 zawodników!

CNBA rozszerza swoją działalność poprzez planowanie, przeprowadzenie i koordynowanie wielu działań sportowych, do których należą między innymi rozgrywki Ligi Letniej na boiskach typu Orlik, Łódzka Interliga, a także wiele działań dla osób w każdym wieku.

Centralny Nurt Basketu Amatorskiego jest partnerem wielu znanych imprez w skali ogólnopolskiej, w tym turnieju ulicznego Basketmania.

Cele CNBA:

krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

 

angażowanie członków i sympatyków do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań

planowanie i organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa (zawody, imprezy sportowo-rekreacyjne) w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną członków i sympatyków

integrowanie środowisk sportowych poprzez wspólne działania ze społecznością na terenie swojego działania. Kierujemy się mottem „sport lekarstwem na wszystko”.Uważamy, że prócz fantastycznej przygody, koszykówka jest czymś o wiele, wiele więcej. Zapraszamy do odwiedzania oficjalnej strony internetowej oraz kont na portalach społecznościowych: facebook oraz twitter.Partnerzy

R E K L A M A